Välkomna till Capio Arytmi Center Stockholm. Vi bedriver endast planerad sjukvård. Det innebär att vi inte tar emot patienter/anhöriga med smittsamma sjukdomar. I de fall du har infektionssymtom såsom feber ber vi dig att boka om ditt besök eftersom vi inte vill sprida smitta på kliniken och inte heller kommer kunna behandla dig.

Läs mer här.

Förmakstakykardi

Förmakstakykardi kännetecknas av en smal QRS-takykardi där p-vågorna ofta har ett avvikande utseende jämfört med under sinus rytm (beror på var i förmaken arytmin har sitt ursprung). Ursprunget kan vara fokalt, dvs ett litet område i höger eller vänster förmak eller bero på en reentry krets.

Arytmin kan temporärt brytas av Adenosin men typiskt ser man ett övergående AV-block medan takykardin fortsätter i förmaken. Arytmifokus är vanligen inte i närheten av retledningssystemet varför risken för AV-block är mycket liten. Arytmifokus kan ligga i vänster förmak, som då kateteriseras med transseptal teknik. Vid en sk. makroreentry krävs ofta en ganska tidskrävande kartläggning med ett tredimensionellt mappingsystem, t.ex. CARTO för att hitta rätt område att abladera.

Det kan ofta vara svårt att starta patientens takykardi i samband med ingreppet. Det är då omöjligt att fastställa mekanismen och en ablation kan då inte utföras.

Exempel på information till patienten före ingreppet är:

  • Ingreppet innebär venös kateterisering
  • Lyckandefrekvensen är c:a 70-90% och beror till stor del på om takykardin kan startas eller ej.
  • Återgång i arbete/fysisk aktivitet kan ske efter 1-5 dagar beroende främst på eventuella obehag från ljumsken
  • Risken för skada på retledningssystemet är mycket liten.
  • Risken för återfall är c:a 8-10%
  • ASA 160 mg kan ges efter ingreppet under fyra veckor (om vänstersidig ablation)

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.