Välkomna till Capio Arytmi Center Stockholm. Vi bedriver endast planerad sjukvård. Det innebär att vi inte tar emot patienter/anhöriga med smittsamma sjukdomar. I de fall du har infektionssymtom såsom feber ber vi dig att boka om ditt besök eftersom vi inte vill sprida smitta på kliniken och inte heller kommer kunna behandla dig.

Läs mer här.

Förmaksflimmer

Ablation av förmaksflimmer är den senaste introducerade ablationstekniken. Behandlingen grundas på de fynd man gjorde i mitten på 90-talet i Bordeaux som visade att de flesta flimmer startar i anslutning till lungvenerna i vänster förmak.

Metoden går ut på att man med hjälp av ett tredimensionellt mapping system, sk CARTO, bränner cirklar runt lungvensmynningarna och därigenom isolerar dessa. Ibland görs även andra ablationslinjer i taket, botten eller i höger förmak. Ingreppet är mer komplicerat än en ”vanlig” ablation och tar mellan 2-4 timmar. Det är mycket vanligt med arytmier under de första tre månaderna och detta behöver inte betyda att ingreppet misslyckats.

Sedan sommaren 2022 använder Arytmicenter även PFA (Pulsed Field Ablation) för utvalda patienter. PFA innebär att, i stället för att man värmer eller fryser runt lungvenerna, levererar korta högenergi ”chocker” runt dessa. Tekniken har funnits några år och utvärderats på ett 20-tal kliniker utomlands. Studier har visat att chansen att uppnå flimmerfrihet med en PFA ablation är större (mindre behov av ytterligare ablationer) och risken för komplikationer är lägre. Komplikationsrisken är redan med befintliga tekniker låg men de få som förekommer är potentiellt mycket allvarliga. Tekniken bakom PFA innebär en minskad risk för skador på omkringliggande strukturer såsom phrenicusnerven, matstrupen och själva lungvenen.

Rent praktiskt skiljer sig behandlingen inte särskilt mycket från dagens metoder. Vanligtvis görs en datortomografi innan ablationen och under själva energiavgivningen kommer Du att sova en kort stund. I övrigt är rutinerna desamma som vid en RF ablation.

Patienten behandlas alltid med blodförtunnande läkemedel i minst tre veckor. Under senare år dominerar NOAK (Pradaxa, Eliquis, Lixiana och Xarelto) men även Waran accepterats som förbehandling inför ablation. Hos patienter med waran skall kontroll av INR ske varje vecka och INR skall inte ligga under 2.0 under de tre veckor som föregår ablationen. Patienten kommer att genomgå en TEE för att utesluta ev. tromb i förmaket om patienten har CHADSVASC >1 eller har haft stor flimmerbörda de sista veckorna innan ingreppet. Efter ablationen skall patienten behålla blodförtunnande medel i minst tre månader. Har patienten stabil rytm sätts vanligen antiarytmisk medicinering ut efter 2-3 månader. Har patienten indikation för AK behandling (enl. CHADS2VASC score) skall denna behållas oavsett om patienten är arytmifri eller ej.

Risken för komplikationer i samband med flimmerablation har i vetenskapliga studier angivits som 1-6%. Med nuvarande modern teknik och förberedelser inför en flimmerablation är denna risk troligen betydligt lägre. Arymicenter har fram till december 2019 behandlat drygt 4 000 patienter för förmaksflimmer. Incidensen av allvarliga komplikationer (stroke, tamponad, lungvensstenos, terapikrävande blödnigar) har varit mindre än 1%.

Exempel på information till patienten före ingreppet är:

  • Ingreppet innebär venös kateterisering och vänster förmak nås vid transseptal teknik.
  • Ablationen kan upplevas som en värmekänsla men kan vara smärtsam varvid man frikostigt ger smärtstillande medel.
  • Ingreppet innebär 0,5-1,5% risk för komplikationer t.ex hjärttamponad, stroke, lungvensstenos, blödning i ljumsken
  • Om patienten har stabil rytm sätts vanligen antiarytmisk medicinering ut efter 3-6 månader.
  • Antikoagulans behandling (waran eller NOAK) skall pågå minst 3-6 månader men fortsätta tills vidare om patienten har indikation för AK behandling enligt Chads2Vasc2.
  • Lyckandefrekvensen är c:a 70-90% beroende på typen av förmaksflimmer men ingreppet behöver göras om hos ca 25% av patienterna för att nå denna siffra.
  • Återgång i arbete/fysisk aktivitet kan ske efter 5-10 dagar.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.