Välkomna till Capio Arytmi Center Stockholm. Vi bedriver endast planerad sjukvård. Det innebär att vi inte tar emot patienter/anhöriga med smittsamma sjukdomar. I de fall du har infektionssymtom såsom feber ber vi dig att boka om ditt besök eftersom vi inte vill sprida smitta på kliniken och inte heller kommer kunna behandla dig.

Läs mer här.

AVNRT

AVNRT, AV-nodal återkopplingstakykardi, kännetecknas av en regelbunden smal QRS-takykardi där man vid oesophagusregistrering ser en kort RP-tid (vanligen mindre än 70 ms). Hjärtfrekvensen varierar vanligen mellan 150-220 slag per minut. Arytmin är av återkopplingstyp (sk. reentry) och beror på en elektrisk återkoppling mellan en snabb och en långsam bana i AV noden. Det är den långsamma banan som abladeras.

Exempel på information till patienten före ingreppet är:

  • Ingreppet innebär venös kateterisering
  • Vanligen behöver ingen medicinering ske efter ingreppet
  • Återgång i arbete/fysisk aktivitet kan ske efter 1-3 dagar beroende främst på eventuella obehag från ljumsken
  • Lyckandefrekvensen ligger omkring 95%
  • Det finns en liten risk (<1%) för skada på retledningssystemet med behov av pacemakerbehandling.
  • Uppföljning behövs oftast inte.
  • Risken för återfall är c:a 5% och är störst under de första tre månaderna efter ingreppet.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.