Välkomna till GHP Arytmi Center Stockholm. Vi bedriver endast planerad sjukvård. Det innebär att vi inte tar emot patienter/anhöriga med smittsamma sjukdomar. I de fall du har infektionssymtom såsom feber ber vi dig att boka om ditt besök eftersom vi inte vill sprida smitta på kliniken och inte heller kommer kunna behandla dig.

Läs mer här.

Sjukvårdspersonal

I maj 2009 startades en ny klinik för ablationer på Södersjukhuset i Stockholm, Arytmi Center Stockholm. Vi behandlar alla typer av takykardier men främst förmaksflimmer där det för närvarande råder en stor kapacitetsbrist i landet.

Vi har valt att satsa på den allra senaste tekniken och är det första centret i Sverige som utför ablationer med magnetnavigering, Stereotaxis. Stereotaxis bygger på en form av robotteknik som innebär att katetrarna som används för ablationen styrs av ett magnetfält som kan kontrolleras med hjälp av en dator. Genom detta kan precisionen och kateterstabiliteten förbättras avsevärt jämfört med den manuella tekniken. Andra fördelar är att risken för komplikationer minskar och att stråldosen blir betydligt lägre än med den ”handburna” tekniken.

Vi använder även en ny metod att göra 3-D rekonstruktioner av vänster förmak, sk Dyna-CT Länk till annan webbplats.. Tekniken ger en mer precis information och stråldosen minskar betydligt jämfört med vanlig CT.

Vi har även utrustning för intrakardiellt ultraljud som framför allt används vid avvikande anatomi eller vid komplicerade transeptalpunktioner.

Vi som arbetar på kliniken har alla lång erfarenhet av ablationer och arytmisjukvård. Forskning och kvalitetsuppföljning är en mycket viktig del av vår verksamhet och vi rapporterar till det nationella ablationsregistret.

Vi har hittills tagit emot patienter från 14 olika landsting i Sverige.

Vidare tar vi emot patienter som har en privat sjukvårdsförsäkring eller som vill betala själva.

Specialistvårdsremisser kan skickas till:

Arytmi Center Stockholm
Sjukhusbacken 10
Södersjukhuset
118 83 Stockholm

Trots den omfattande investering som utrustningen ovan innebär har vi samma prisnivå som andra ablationscentra i Sverige.

På dessa sidor hittar du information om vilka indikationer vi arbetar efter samt praktisk information kring remisser, mottagning m.m. Det finns även ett avsnitt om olika ”abladeringsbara” arytmier som kan vara till nytta för läkare under utbildning och övrig sjukvårdspersonal.

Pappersremisser

Arytmi Center Stockholm
Sjukhusbacken 10
Södersjukhuset
118 83 Stockholm

Indikationer för ablationsbehandling

 

SVT (ej förmaksflimmer).

Alla patienter som har symptom av denna typ hjärtklappning bör enligt nationella och internationella riktlinjer erbjudas ablationsbehandling. Även asymptomatiska patienter med hög risk, tex vissa WPW patienter samt patienter med asymptomatiska arytmier men med misstanke om takykardiinducerad svikt bör bli föremål för ablationsbehandling. Om inte takykardin finns dokumenterad på EKG bör ett bandspelar EKG eller dylikt ha utförts för att utesluta fysiologiska former av hjärtklappning.

Förmaksflimmer

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för hjärtsjukvård samt Amerikanska och Europeiska riktlinjer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. bör ablationsbehandling erbjudas alla patienter med uttalade symptom som inte svarat på eller som har drabbats av biverkningar av ett antiarytmisk preparat (betablockerare räknas inte hit). Enligt de senaste internationella riktlinjerna kan patienter med paroxysmalt flimmer remitteras direkt till ablation. Den största erfarenheten och de bästa resultaten erhålls vid paroxysmala och persisterande flimmer. Kroniska flimmer som har en duration av mer än 12 månader är svårare att behandla men vår lyckandefrekvens (juni 2016) är drygt 65% varför framför allt yngre patienter med stora besvär bör kunna komma ifråga för en flimmerablation.

 

Läs mer om abladeringsbara arytmier

KONTAKT

Är du en vårdgivare eller patient? Tveka inte att höra av dig. Tänk på att inte maila känslig information.

KARRIÄR

Är du rätt person så är vi alltid intresserade. Skicka en spontanansökan till oss eller se vilka andra jobb som finns lediga inom GHP koncernen.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.