Välkomna till Capio Arytmi Center Stockholm. Vi bedriver endast planerad sjukvård. Det innebär att vi inte tar emot patienter/anhöriga med smittsamma sjukdomar. I de fall du har infektionssymtom såsom feber ber vi dig att boka om ditt besök eftersom vi inte vill sprida smitta på kliniken och inte heller kommer kunna behandla dig.

Läs mer här.

Om oss

Sedan ca 30 år har man kunnat behandla arytmier med så kallad ablation. En ablation innebär att området som orsakar arytmin elimineras. Metoden har revolutionerat hjärtsjukvården och tusentals patienter har blivit botade och fått förbättrad livskvalitet.

En stor utmaning för arytmisjukvården har varit att hitta metoder för att även behandla patienter med förmaksflimmer med ablation. Sedan drygt 20 år har dessa metoder utvecklats och idag är ablation en etablerad behandling även vid förmaksflimmer. Eftersom det finns mer än 300 000 patienter med förmaksflimmer i Sverige har inte utbyggnaden av ablationsbehandling skett i den takt som behövts. Därför öppnade Arytmi Center Stockholm i maj 2009.

Vårt mål är att kunna erbjuda patienter med arytmier en högkvalitativ vård med hög tillgänglighet. Vi har satsat på en kombination av en personalgrupp med hög kompetens och erfarenhet samt en satsning på den allra senaste tekniken. Vi finns på Södersjukhuset som har en hjärtverksamhet av mycket hög standard.

Sedan starten i maj 2009 har vi utfört mer än 5 400 ablationer varav drygt 3 900 är flimmerablationer vilket gör oss till en av de kliniker som gör flest ingrepp i Skandinavien. Vi behandlar patienter från hela landet - det enda du behöver är en specilistvårdremiss från ditt hemlandsting.

Arytmi Center Stockholm ägs till största delen av Capio.

Vem kan söka?

Lider du av hjärtrusningar?
Läs mer om hur du kan bli patient hos oss

Våra medarbetare

 

Fariborz Tabrizi

Leg. läkare

VD för Arytmicenter. Specialist i internmedicin och kardiologi med specialisering inom elektrofysiologi. Arbetat med arytmier och ablationer sedan 1995. Disputerade 2006. Tidigare arbetat på bl.a. Akademiska sjukhuset i Uppsala, Universitetssjukhuset i Örebro och Karolinska sjukhuset i Stockholm.

Sergej Scheel

Leg. Läkare

Specialist i internmedicin och kardiologi med specialisering inom elektrofysiologi. Arbetat med arytmier och ablationer sedan 2005. Tidigare arbetat på bl.a. Blekingesjukhuset och Universitetssjukhuset i Linköping.

Helen Janfjäll

Sjuksköterska

Lång erfarenhet av arytmisjukvård och arbetat med ablationer sedan 1992. Har även arbetat med forskning inom förmaksflimmer på Södersjukhuset.

Gunilla Burhagen

Sjuksköterska

Narkossköterska med nästan 40 års erfarenhet av narkos och intensivvård

Susanne Groot-Jensen

Sjuksköterska

Anestesisjuksköterska sedan 2002. Innan dess arbetat på hjärtkliniken på Danderyds sjukhus. Doktorand på Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper Danderyds sjukhus.

Jeff Saide

Sjukskötare

Anestesissjukkötare sedan 2000. Tidigare arbetat i Umeå, på Danderyds sjukhus samt på Thoraxanestesi Karolinska sjukhuset

Anna Glad Hyltmark

Sjuksköterska

Sjuksköterska sedan 2004. Tidigare arbetat med hjärtintensivvård och intervention på Danderyds sjukhus och Södersjukhuset.

Kvalitetspolicy

Capio Arytmi Center Stockholm AB strävar efter att vara en vårdgivare som förknippas med högsta kvalitet.

Det ska uppnås genom att:

 • Löpande anpassa kvalitetsledningssystemet efter Capio Arytmi Center Stockholm AB:s omvärld och strategiska riktning
 • Möta förväntningar och krav från kunder och patienter samt följa lagar och regleringar
 • Arbeta evidensbaserat, bland annat genom att delta i alla tillämpliga nationella kvalitetsregister, arbeta systematiskt med avvikelsehantering och mäta patientnöjdhet
 • Leda organisationen med tydliga mål och ett fokus på medarbetarna, genom definierade ansvarsområden och löpande kompetensutveckling
 • Stimulera, upprätthålla och kontinuerligt förbättra effektiviteten av kvalitetsledningssystemet – ISO 9001:2015
 • Ständigt förbättra vårdkvaliteten och kundnöjdheten
 • Ständigt identifiera och tillämpa ny teknik
 • Noggrant välja leverantörer
 • Säkerställa att våra policys och manualer återspeglar det vi faktiskt gör
 • Förstå hur allas arbete passar in i det totala flödet på Capio Arytmi Center Stockholm AB

Miljöpolicy

Capio Arytmi Center Stockholm AB strävar efter att vara en hållbar och klimateffektiv vårdgivare.

Det ska uppnås genom att:

 • Möta förväntningar och krav från kunder och patienter samt följa lagar, förordningar och myndighetskrav inom miljö
 • Stimulera, upprätthålla och kontinuerligt förbättra effektiviteten av miljöledningssystemet – ISO 14001:2015
 • Arbeta för att ständigt minska verksamhetens miljöpåverkan, bland annat genom att:
 • Minska miljöbelastningen av läkemedel och kemikalier, t.ex. skriva ut provförpackningar på medicin för att minska svinn
 • Källsortera avfall
 • Använda SMS och kallelser via epost för att minska pappersanvändning
 • Använda IT-stöd för att minska pappersförbrukningen
 • Släcka lampor och stänga av datorer vid dagens slut för att minska elanvändning
 • Minska användningen av engångsmaterial
 • Beställa större mängd varor för att minska antalet transporter
 • Ta hänsyn till miljöaspekter vi val av engångsmaterial
 • Basera alla inköp av material på miljövänlighet, svanen-märkning eller motsvarande

 

Länkar

Väntetider i vården Länk till annan webbplats.
Här kan du hitta information om väntetider för ablation och övriga operationer i Sverige och i ditt eget landsting.

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund Länk till annan webbplats.
Patientförening som arbetar för att hjärtsjuka och lungsjuka personer ska kunna leva ett så bra liv som möjligt.

Hjärt- och Lungsjuka Länsförening i Stockholms län Länk till annan webbplats.
Lokal patientförening för hjärtsjuka och lungsjuka personer i Stockholm.

Hjärt-Lungfonden Länk till annan webbplats.
Organisation som stödjer forskning inom hjärt- och lungsjukdomar i Sverige.

Vårdgarantin
Länk till annan webbplats.
Mycket bra information med frågor och svar om den lagen om Vårdgarantin.

Vårdgivarguiden i Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Här finns mer information om vårdgaranti och remissregler inom Stockholms Läns Landsting

FASS för patienter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Här finns all information du behöver om dina läkemedel.

Södersjukhuset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Här hittar du information om vårt ”värdsjukhus”.

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Fakta om hjärtsjukdomar och vilket vetenskapligt stöd som finns för att behandla dessa.

Svenska Kateterablationsregistret
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
En sammanställning över produktion, komplikationer och i viss mån långtidsresultat från svenska ablationskliniker.

Capio Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Information om Capio som driver Arytmi Center Stockholm.

Netdoktor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Information om förmaksflimmer, till vissa delar relevant trots att det skrevs för 12 år sedan.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.