Välkomna till GHP Arytmi Center Stockholm. Vi bedriver endast planerad sjukvård. Det innebär att vi inte tar emot patienter/anhöriga med smittsamma sjukdomar. I de fall du har infektionssymtom såsom feber ber vi dig att boka om ditt besök eftersom vi inte vill sprida smitta på kliniken och inte heller kommer kunna behandla dig.

Läs mer här.

Kvalitet & resultat

Kvalitet

Årsrapporter

Patientnöjdhet

GHP är en svensk sjukvårdskoncern som bedriver både öppen och slutenvård i framför allt Sverige men även i Danmark och i UAEA. Våra kliniker är fokuserade på en enskild patientgrupp vilket leder till högre kvalitet, effektivitet och patientsäkerhet.

Våra kliniker fokuserar på kvalitet, kontinuitet och effektivitet och vår övertygelse är att detta växer ur en hög grad av specialisering. Vi tror helt enkelt på att ju mer du gör något desto bättre blir resultatet. Ju större patientgrupper med liknande specifika åkommor, desto skickligare blir våra redan från början mycket kunniga vårdteam. Därför fokuserar alla våra kliniker på en enskild patientgrupp med målet att vara ledande inom denna specialitet – ”Kvalitet genom specialisering”.

Vi sätter alltid patienterna i första rummet och det är just deras behov som är grunden till vilken vård som ska erbjudas. Vi är tillgängliga, följer patienterna genom hela vårdförloppet och bemöter varje enskild person på ett positivt sätt och med ett stort engagemang. Något som skapar ett starkt förtroende för oss och i slutändan leder till nöjda patienter och god kvalitet på vården vi erbjuder.

Vi är i dag ett starkt alternativ när patienterna ska välja vårdgivare inom våra olika specialiteter och vi ser oss som ett viktigt komplement till den offentliga vården. Hos oss erbjuder vi ledande specialistkompetens redan vid den första vårdkontakten och dessa följer sedan patienten genom hela vårdförloppet. Oavsett om man är landstingspatient, har en sjukvårdsförsäkring eller är privatbetalande, så har man möjlighet att söka vård på våra kliniker.

Våra kliniker utgör attraktiva arbetsplatser för specialiserad personal som får ägna sig åt det de är bäst på. Här är det högt i tak med snabba beslutsvägar och våra drygt 400 medarbetare får ständig feedback på sitt arbete. Enheterna drivs i en decentraliserad struktur där allas insatser syns och det finns stora möjligheter att påverka verksamhetens utveckling.

Forskning och utveckling

Trots hög vårdnivå vill vi ständigt bli bättre och ligga i frontlinjen inom våra specialiteter. Det gör vi bland annat genom utveckling och innovation av olika metoder och processer och genom utbildning och forskning. Vi mäter noggrant kvaliteten på det vi gör och är transparenta och öppna med resultaten. Vi samverkar inte bara internt mellan våra egna kliniker utan har även externa utbyten och projekt med bland annat primärvård, landsting, universitet och de stora sjukhusen.

GHP uppmuntrar forskning och ser det som en viktig del av utvecklingsarbetet. Det skapar dessutom intressanta arbetsplatser och attraherar duktig personal. Läkare på flera av våra kliniker har tid avsatt för forskning.

Vi känner ett stort ansvar att utbilda nästa generations specialister och hjälper därför aktivt till med att hitta lösningar som ska underlätta detta. Vi har ett flertal ST-utbildningar på våra kliniker och utbildar specialister inom bland annat ryggkirurgi och ortopedi.

Ägande

Sedan 2006 är GHP börsnoterade vilket bland annat kräver att vi är öppna med våra resultat. Vi har inget att dölja och är stolta över vad vi åstadkommer: en kostnadseffektiv vård av hög kvalitet som är lönsam för samhället, för oss och kanske viktigast – för den enskilda patienten.

Resultatet av det vi gör

Vi mäter ständigt kvaliteten i det vi gör. Detta skall genomsyra hela GHP:s verksamhet. Därför deltar vi i alla nationella kvalitetsregister som finns tillgängliga och är relevanta för bolagets verksamheter och vi stödjer aktivt en utveckling av öppna kvalitetsregister.

Patientcitat

"Tack!"

"Stor tack ;)"

"Allt var bra"

"Så här skulle alla vård i samhället se ut!! Tack!"

"Tack"

"Underbar personal ;)"

"Ett mycket positivt bemötande av all personal. Saklig och noggrann information. Läkare och övrig personal lyhörda och ingav trygghet. Moderna fräscha lokaler i en vacker och grön miljö! Tack! Sjukvård när den fungerar perfekt!

"En stor eloge till mottagnings- och vårdpersonalen! Mycket omtänksamhet och helt dedikerade att göra vistelsen så bra som möjligt! Visst önskemål att läkaren frågar om allmäntillståndet innan man går rakt på undersökningen och har synpunkter på levnadsvanor i stort. Tillfälliga mediciner eller tillstånd påverkar hela livshållningen då och då, tex vikt. Men mitt helhetsintryck är otroligt bra och jag kommer definitivt att rekommendera er."

"utmär"Tack för bra mottagande."kt vård, professionellt och omvårdande bemötande"

"Tack för ett bra och trevligt bemötande."

"Tack för allt! Ni är fantastiska!"

"Tack för bra mottagande."

"Tack för er underbara vård

"Det känns som personalen trivs. Härligt lugnt "klimat". Det gör mig trygg och lugn. Tack!"

"Tack för fin och omtänksam vård ;)"

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.