Välkomna till Capio Arytmi Center Stockholm. Vi bedriver endast planerad sjukvård. Det innebär att vi inte tar emot patienter/anhöriga med smittsamma sjukdomar. I de fall du har infektionssymtom såsom feber ber vi dig att boka om ditt besök eftersom vi inte vill sprida smitta på kliniken och inte heller kommer kunna behandla dig.

Läs mer här.

Inför flimmerablation

Till dig som är uppsatt på vår väntelista för flimmerablation

På denna sida hittar Du praktisk information inför den ablation av förmaksflimmer Du remitterats till. Under Allmänt om förmaksflimmer och Ablation hittar du information om vad förmaksflimmer är och hur det behandlas. Du kommer att få ytterligare information och ha möjlighet att ställa frågor vid inskrivningen. Du får också gärna kontakta oss per telefon eller mail.

Förberedande behandling

Innan ablationsbehandlingen är det viktigt att Du äter blodförtunnande läkemedel i minst 4 veckor. Om Du enbart har så kallat paroxysmalt flimmer kan en kortare behandling vara tillräcklig men detta behöver i så fall stämmas av med någon av våra doktorer. Under senare år tar de flesta av patienterna som skall genomgå ablation den nya typen av mediciner, sk NOAK (Pradaxa, Xarelto, Lixiana och Eliquis).
Äter Du Waran är det viktigt att det så kallade INR-värdet ligger på stabil nivå. Vi ber Dig därför att kontrollera INR-prov 1 gång/vecka under de 3-4 sista veckorna innan ablationen. INR-värdet ska då ligga mellan 2,0 och 3,0, om det inte gör det är det viktigt att Du kontaktar oss. Vid inläggningen ber vi Dig att ta med provsvar på de aktuella värdena de senaste 2 månaderna, Din vårdcentral eller Ditt hemsjukhus hjälper Dig med detta.

Du skall också ta med en lista över de mediciner Du äter för närvarande samt mediciner för 3-4 dagars förbrukning.

Inskrivning

Cirka 5-6 veckor före inläggningen kommer Du att få ett kallelsebrev där tid och plats för inskrivningen framgår. Du kommer då att träffa Din behandlande läkare samt en sköterska.

Vid inskrivningen kommer du att intervjuas om Dina besvär och få ytterligare information om ingreppet. Det är av stort värde om Du fyller i det frågeformulär som medföljer kallelsen. Räkna med att detta besök kan ta cirka två timmar.

I vissa fall genomförs ablationen samma dag som inskrivningen, ibland dagen efter och Du kommer då att få sova hemma eller på hotell natten innan ingreppet.

Vi önskar att Du strax innan Ditt besök/inläggning besöker sjukhusets provtagningscentral (kemiska laboratoriet) för att lämna blodprov, Du behöver endast uppvisa legitimation - remisserna finns elektroniskt.

Provtagningscentralen är belägen på entreplanet, till höger efter receptionen i huvudentreen. Den har öppet mellan 07 00 och 16 00.

Behandlingsdagen

Du skall duscha och tvätta håret noggrant kvällen innan eller behandlingsdagens morgon. Du måste vara fastande, varken mat eller dryck, i minst 6 timmar innan ingreppet. En lugnande tablett ges en timme innan ablationen.

På ablationslabbet kommer Du att omhändertas av sjuksköterskor som förbereder behandlingen genom att klistra elektroder på Din överkropp, steriltvätta Dina ljumskar samt placera ett sterilt lakan från halsen till fötterna. Om inte en ultraljudsundersökning via matstrupen utförts de sista dygnen kommer detta att utföras strax innan ablationen. Om du saknar riskfaktorer för stroke (CHADS2VASC2) och inte har haft ihållande flimmer sista veckorna behöver inte alltid denna undersökning utföras. Efter att ljumsken bedövats förs smala kablar, katetrar, upp till hjärtat. Med hjälp av ett datoriserat kartläggningssystem skapas en bild av vänster förmak som ligger till grund för behandlingen.

Efter detta startas behandling som baseras på att lungvenerna isoleras från förmaket med värme.

Eftersom behandlingen kan orsaka smärta kommer Du att få smärtstillande och lugnande mediciner. Om Du trots det har ont skall Du tala om det för personalen så att ytterligare smärtstillning kan ges.

Om Du skulle få förmaksflimmer under ingreppet kommer Du eventuellt att sövas och genomgå en elkonvertering för att hjärtat skall gå i normal takt igen. Ingreppet tar vanligtvis mellan 2-4 timmar.

Efter ingreppet skall Du vara sängliggande i 3-4 timmar.

Utskrivning

Vanligtvis blir Du utskriven samma eftermiddag eller på morgonen efter ablationen. Räkna med att vara i full aktivitet efter cirka en vecka. Viss ömhet i ljumsken kan finnas kvar under några dagar. Vid plötslig nytillkommen svullnad i ljumsken skall Du kontakta oss. Detta gäller också om Du drabbas av andnöd, hosta eller oförklarlig feber. Det är vanligt att man upplever värk eller smärta i bröstet, speciellt vid djupandning, under de första dagarna efter ingreppet. Detta är helt normalt men om besvären är svåra eller inte försvinner skall Du kontakta oss. Det är också mycket vanligt med extra-slag och även förmaksflimmer under de första månaderna efter en ablation. Detta betyder inte att ingreppet har misslyckats men om inte förmaksflimret går över inom något dygn skall Du kontakta Din läkare.

Behandlingen med blodförtunnande medel skall fortsätta i minst 3-6 månader efter ingreppet. Övrig medicinering som givits p.g.a. förmaksflimret kan i enstaka fall tas bort direkt men för det mesta skall denna pågå i ytterligare cirka tre månader.

Till Dig som tränar regelbundet rekommenderar vi att Du inte tränar på högsta nivå under de två första månaderna efter en ablation. Tränar Du med pulsklocka skall du helst inte ligga över 70% av din maximala hjärtfrekvens. För dig som inte tränar med pulsklocka motsvarar det en en intensitet som tillåter att Du kan säga en eller ett par meningar till Din tränigskompis.

Graviditet

Du som är kvinna får inte vara gravid när Du genomgår denna undersökning/behandling eftersom röntgenstrålning kan skada ett eventuellt foster.

Dataregistrering

Information om ingreppet med bl.a. uppgifter om resultat och vissa tekniska data lagras i en databas på sjukhuset samt i ett nationellt kvalitetsregister. Uppgifter om långtids­resultatet kommer också att lagras på motsvarande sätt. (Enl. personuppgifts­lagen SFS 1998:204)

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.