Välkomna till GHP Arytmi Center Stockholm. Vi bedriver endast planerad sjukvård. Det innebär att vi inte tar emot patienter/anhöriga med smittsamma sjukdomar. I de fall du har infektionssymtom såsom feber ber vi dig att boka om ditt besök eftersom vi inte vill sprida smitta på kliniken och inte heller kommer kunna behandla dig.

Läs mer här.

Bli patient

Vem kan söka till Arytmi Center?

Verksamheten startades i maj 2009 och hittills har vi till största delen behandlat patienter som remitterats på så kallad specialistvårdsremiss. Detta är en remiss som utfärdas av behörig specialist i det egna landstinget. Vår väntetid är för närvarande cirka 3-10 veckor beroende på vilken arytmi som skall behandlas.

Ablation omfattas av vårdgarantin Länk till annan webbplats. vilket betyder att du har rätt att vända dig till ett sjukhus med kortare väntetid om den beräknade väntetiden på ditt hemsjukhus är längre än 3 månader. Nedan finner du en sammanställning över hur du kan få kontakt med vårdgarantikansliet i ditt hemlandsting.

Vidare information om vårdgarantin i respektive landsting finns samlad på www.vantetider.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi kan även ta emot patienter som har en privat sjukvårdsförsäkring.

Vad innebär Vårdgarantin?

Väntetider

  • Du skall erbjudas tid hos läkare inom primärvården inom 7 dagar
  • Du skall erbjudas tid hos specialist inom 90 dagar
  • Du skall erbjudas behandling inom 90 dagar

Vårdens informationsplikt

  • Om det bedöms att landstinget inte kommer att klara av att ge vård enligt de tidsgränser som angivs ovan skall patienten informeras om detta liksom om de åtgärder som landstinget avser att vidta, bl.a. hur man ska fullgöra skyldigheten att se till att patienten kan ges vård hos någon annan vårdgivare.
  • Denna information skall ges redan när det står klart att Vårdgarantin inte kan uppfyllas och inte när de 90 dagarna har passerat.
  • Informationsskyldigheten gäller under hela vårdförloppet, dvs. inte endast vid den första kontakten med patienten.

Vilka är Ditt landstings skyldigheter?

  • Om det egna landstinget inte kan erbjuda behandling inom 90 dagar från det att beslut om behandling har fattats, åligger det landstinget att hjälpa patienten att få vård i annat landsting inom garanterad tid.
  • Landstinget måste respektera patientens självbestämmande och så långt det är möjligt samråda med patienten.
  • Patientens önskemål om vårdgivare ska tillmätas stor betydelse.

Mer information om Vårdgarantin med vanliga frågor och svar finns på Sveriges Kommuner och landstings hemsida "Väntetider i Vården". Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om vårdgarantin och remissregler inom Stockholms Läns Landsting finns på Vårdgivarguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt till ditt landsting

Blekinge

Vårdgarantifrågor, vårdkoordination
Tfn: 0455-73 10 00 (vx)
landstinget.blekinge@ltblekinge.se

Dalarna

Vårdgarantifrågor, vårdkoordination
Väntetidskansliet
Tfn:023-49 03 00

Gotland

Vårdgarantifrågor, vårdkoordination
Planeringsenhet Vård
Tfn: 0498-20 43 16

 

Gävleborg

Vårdgarantifrågor, vårdkoordination
VårdVägVisare Gävleborg, vvv@lg.se
Tfn: 0650-925 35 eller 0270-777 66

 

Halland

Vårdgarantifrågor, vårdkoordination
Vårdgarantiservice i Halland
Tfn: 0771-299 299

 

Jämtland

Vårdgarantifrågor, vårdkoordination
vardgarantin@jll.se
Tfn: 063-14 24 61

Jönköping

Vårdgarantifrågor, vårdkoordination
Länssjukhuset Ryhov (Jönköpings sjukvårdsområde) ingegerd.jonasson@lj.se
Tfn: 0381-350 39

Kalmar

Vårdgarantifrågor, vårdkoordination
Ann-Marie Oscarsson, annmario@ltkalmar.se
Tfn:0480-813 73

 

Kronoberg

Vårdgarantifrågor, vårdkoordination
Patientnämnden, landstinget@ltkronoberg.se
Tfn: 0470-58 85 42/43

 

 

Norrbotten

Vårdgarantifrågor, vårdkoordination
Sara Engström, sara.engstrom@nll.se
Tfn: 0920-28 46 53


Skåne

För vårdgarantifrågor och ablation
kontakta Hjärtmottagningen på Lunds
Universitetssjukhus
Tfn: 046 - 17 10 00

 

Stockholm

Vårdgarantifrågor, vårdkoordination
Vårdgarantikansliet
Tfn: 08-123 134 00

Sörmland

Vårdgarantifrågor, vårdkoordination
Valfri- och rättighetskansliet, valmojligheter@dll.se
Tfn: 0155-24 77 30 (vard. 9-12)

Uppsala

Vårdgarantifrågor, vårdkoordination
Vårdgarantienheten, vardgaranti@lul.se
Tfn:018-611 60 60 (vard 9-13)

 

Värmland

Vårdgarantifrågor, vårdkoordination
Vårdinformatör Inger Fritiofsson, inger.fritiofsson@liv.se

 

Västerbotten

Vårdgarantifrågor, vårdkoordination
Lena Svensson, lena.svensson@vll.se
Tfn: 090-785 70 69

 

Västernorrland

Vårdgarantifrågor, vårdkoordination
Carina Rodin-Nilsson
Tfn: 0611 801 95

 

Västmanland

Vårdgarantifrågor, vårdkoordination
Telefonväxel: 021-17 30 00 för vidarekoppling till respektive klinik.

Västra Götaland

Vårdgarantifrågor, vårdkoordination

Koordinatorerna på Kardiologiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Tfn: 031 342 68 31

Skaraborg (Lidköping, Falköping, Skövde, Mariestad)
Tfn (vxl): 0500-431000 för vidarekoppling till respektive klinik.

Örebro

Vårdgarantifrågor, vårdkoordination
Vårdslussen
Tfn: 019-602 66 00 (vard 7-13)

Östergötland

Vårdkoordination, Landstingets Fristående Vårdslots
Tfn: 0771-84 85 86

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.