Välkomna till Capio Arytmi Center Stockholm. Vi bedriver endast planerad sjukvård. Det innebär att vi inte tar emot patienter/anhöriga med smittsamma sjukdomar. I de fall du har infektionssymtom såsom feber ber vi dig att boka om ditt besök eftersom vi inte vill sprida smitta på kliniken och inte heller kommer kunna behandla dig.

Läs mer här.

Bli patient

Vem kan söka till Arytmi Center?

Verksamheten startades i maj 2009 och hittills har vi till största delen behandlat patienter som remitterats på så kallad specialistvårdsremiss. Detta är en remiss som utfärdas av behörig specialist i det egna landstinget. Vår väntetid är för närvarande cirka 3-14 veckor beroende på vilken arytmi som skall behandlas.

Ablation omfattas av vårdgarantin Länk till annan webbplats. vilket betyder att du har rätt att få remiss till ett sjukhus med kortare väntetid om den beräknade väntetiden på ditt hemsjukhus är längre än 3 månader. Du vänder dig till det sjukhus som du står i kö till och frågar om de har möjlighet att remittera till någon av de regioner som vi på Arytmicenter har avtal med (för närvarande Halland och Västra Götaland).

Vidare information om vårdgarantin i respektive landsting finns samlad på www.vantetider.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi kan även ta emot patienter som har en privat sjukvårdsförsäkring.

Vad innebär Vårdgarantin?

Väntetider

  • Du skall erbjudas tid hos läkare inom primärvården inom 7 dagar
  • Du skall erbjudas tid hos specialist inom 90 dagar
  • Du skall erbjudas behandling inom 90 dagar

Vårdens informationsplikt

  • Om det bedöms att landstinget inte kommer att klara av att ge vård enligt de tidsgränser som angivs ovan skall patienten informeras om detta liksom om de åtgärder som landstinget avser att vidta, bl.a. hur man ska fullgöra skyldigheten att se till att patienten kan ges vård hos någon annan vårdgivare.
  • Denna information skall ges redan när det står klart att Vårdgarantin inte kan uppfyllas och inte när de 90 dagarna har passerat.
  • Informationsskyldigheten gäller under hela vårdförloppet, dvs. inte endast vid den första kontakten med patienten.

Vilka är Ditt landstings skyldigheter?

  • Om det egna landstinget inte kan erbjuda behandling inom 90 dagar från det att beslut om behandling har fattats, åligger det landstinget att hjälpa patienten att få vård i annat landsting inom garanterad tid.
  • Landstinget måste respektera patientens självbestämmande och så långt det är möjligt samråda med patienten.
  • Patientens önskemål om vårdgivare ska tillmätas stor betydelse.

Mer information om Vårdgarantin med vanliga frågor och svar finns på Sveriges Kommuner och landstings hemsida "Väntetider i Vården". Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om vårdgarantin och remissregler inom Stockholms Läns Landsting finns på Vårdgivarguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.