Välkomna till Capio Arytmi Center Stockholm. Vi bedriver endast planerad sjukvård. Det innebär att vi inte tar emot patienter/anhöriga med smittsamma sjukdomar. I de fall du har infektionssymtom såsom feber ber vi dig att boka om ditt besök eftersom vi inte vill sprida smitta på kliniken och inte heller kommer kunna behandla dig.

Läs mer här.

Övrig behandling av förmaksflimmer

Elkonvertering

Detta är den äldsta och mest beprövade behandlingen av förmaksflimmer som inte går över spontant. Patienten sövs en kort stund och en elektrisk chock ges över bröstkorgen med hjälp av en s.k defibrillator (figur) som gör att hjärtat går i normal rytm igen. Behandlingen lyckas i minst 80% men för att förmaksflimret inte skall återkomma krävs ofta ett förebyggande läkemedel (t.ex. Sotalol, Cordarone eller Tambocor).

 

His-Ablation

Denna metod innebär att förbindelsen mellan förmak ock kammare tas bort genom ablation. His-ablation utförs i första hand på äldre patienter med kroniskt förmaksflimmer där det inte går att reglera hjärtfrekvensen med mediciner. Före ingreppet måste en pacemaker inopereras eftersom hjärtat annars skulle slå alltför sakta. Det är viktigt att känna till att en His-ablation inte behandlar förmaksflimret i sig, detta finns kvar efter en His-ablation, utan endast gör så att hjärtat inte slår för fort.

 

Pacemakerbehandling

Pacemaker är i första hand en behandling som används då hjärtat går för sakta (figur). Vid förmaksflimmer är problemet oftast det motsatta men ibland kan medicineringen som används för att stabilisera hjärtats rytm resultera i för långsam rytm och en pacemaker kan då behövas. I enstaka fall kan en pacemaker minska antalet flimmerattacker men vanligtvis ses ingen sådan effekt.

Pacemaker

Kirurgisk ablation

Kirurgisk ablation av förmaksflimmer kan utföras med flera olika metoder och bland annat används frysning, mikrovågor och radiofrekvensenergi. Detta ingrepp utförs vanligen i samband med någon annan form av öppen hjärtkirurgi, t.ex. bypass kirurgi eller klaffoperation. Det kan också utföras som ett ensamt ingrepp och kan då göras med titthålskirurgi eller mindre öppningar av bröstkorgen. Ingreppet görs alltid under full narkos och innebär vanligen att den ena lungan punkteras. Metoden är relativt ny och det är osäkert vilken roll metoden kommer att få i framtiden eftersom välgjorda studier saknas.

En specialform av kirurgisk ablation är mazekirurgi. Detta är ett mycket omfattande kirurgiskt ingrepp som innebär att bröstkorgen och hjärtat öppnas och förmaken skärs upp eller kyls alt. värmebehandlas längs vissa linjer. Behandlingen kompliceras av långa operationstider, behov av hjärtlungmaskin och en lång och ibland besvärlig konvalescens. Studier visar att chansen att återfå normal rytm efter en maze-operation är hög men långtidsstudier visar att risken är relativt stor för nya former av arytmier utgående från det opererade området. Maze-kirurgi används därför endast vid mycket svåra fall där andra möjligheter är uttömda.

KONTAKT

Vårdgivare eller patient? Tveka inte att höra av dig. Tänk på att inte maila känslig information.

BLI PATIENT

Läs mer om hur du kan bli patient hos oss.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.