Välkomna till Capio Arytmi Center Stockholm. Vi bedriver endast planerad sjukvård. Det innebär att vi inte tar emot patienter/anhöriga med smittsamma sjukdomar. I de fall du har infektionssymtom såsom feber ber vi dig att boka om ditt besök eftersom vi inte vill sprida smitta på kliniken och inte heller kommer kunna behandla dig.

Läs mer här.


CARTO

För att man skall kunna navigera till rätt positioner i hjärtat används vanligen ett så kallat mapping system. Vi arbetar med CARTO som är ett tredimensionellt system som med mycket hög precision talar om var den behandlande katetern befinner sig i hjärtat.

Kryobehandling

Kryobehandling innebär att vävnaden kyls ned istället för att värmas som vid RF ablation. Med speciella ballonger kan lungvenerna isoleras genom en cirkulär frysning runt dessa. Jämfört med RFablation är metoden mindre prövad i förhållande till RF-ablation. På Capio Arytmi Center Stockholm har vi därför valt att inte använda denna metod tills vidare utan istället valt PFA (se nedan).

PFA (Pulsed Field Ablation)

PFA (Pulsed Field Ablation) innebär att, i stället för att man värmer eller fryser runt lungvenerna, levererar korta högenergi ”chocker” runt dessa. Tekniken har funnits några år och utvärderats på ett 40-tal kliniker utomlands.
Ca 15 000 patienter har nu (september -23) genomgått ingrepp med PFA i Europa, varav ca 200 på vår klinik. Initiala studier indikerade att chansen att uppnå flimmerfrihet med en PFA ablation är större (mindre behov av ytterligare ablationer) och risken för komplikationer är lägre. En nyligen publicerad studie där PFA jämfördes med RF teknik visade dock ingen skillnad mellan metoderna avseende effekt. Resultatet från ytterligare jämförande studier väntas under det kommande året. Komplikationsrisken är redan med befintliga tekniker låg men de få som förekommer är potentiellt mycket allvarliga. Tekniken bakom PFA innebär en minskad risk för skador på omkringliggande strukturer såsom phrenicusnerven, matstrupen och själva lungvenen.

Rent praktiskt skiljer sig behandlingen inte särskilt mycket från dagens metoder. Ibland görs en datortomografi innan ablationen och under själva energiavgivningen kommer Du att sova en kort stund. I övrigt är rutinerna desamma som vid en RF ablation.

KONTAKT

Vårdgivare eller patient? Tveka inte att höra av dig. Tänk på att inte maila känslig information.

BLI PATIENT

Läs mer om hur du kan bli patient hos oss.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.