Arrhythmia Center
Stockholm

Patientnöjdhet

Vi strävar alltid efter att bli bättre och skickar därför ut en enkät 30 dagar efter operation på alla GHP:s kliniker. Nedan visas resultatet baserat på de senaste 365 dagarna.