Arrhythmia Center
Stockholm

Årsrapporter

Samtliga patienter som behandlats på Arytmi Center Stockholm följs upp systematiskt. Patienter med förmaksflimmer följs i möjligaste mån upp med någon typ av långtids-EKG

En sammanställning av dessa resultat finns i årsrapporterna nedan.

pdf Årsrapport 2017

pdf Årsrapport 2016

pdf Årsrapport 2015

pdf Årsrapport 2014

pdf Årsrapport 2013

pdf Årsrapport 2012

pdf Årsrapport 2011

pdf Årsrapport 2010

 

På hemsidan för det Nationella Kvalitetsregistret för kateterablationer finns information om produktion och resultat från svenska ablationskliniker.