Arrhythmia Center
Stockholm

Till remitterande läkare och annan sjukvårdspersonalen

I maj 2009 startades en ny klinik för ablationer på Södersjukhuset i Stockholm, Arytmi Center Stockholm. Vi behandlar alla typer av takykardier men främst förmaksflimmer där det för närvarande råder en stor kapacitetsbrist i landet.

Vi har valt att satsa på den allra senaste tekniken och är det första centret i Sverige som utför ablationer med magnetnavigering, Stereotaxis. Stereotaxis bygger på en form av robotteknik som innebär att katetrarna som används för ablationen styrs av ett magnetfält som kan kontrolleras med hjälp av en dator. Genom detta kan precisionen och kateterstabiliteten förbättras avsevärt jämfört med den manuella tekniken. Andra fördelar är att risken för komplikationer minskar och att stråldosen blir betydligt lägre än med den ”handburna” tekniken.

Vi använder även en ny metod att göra 3-D rekonstruktioner av vänster förmak, sk Dyna-CT. Tekniken ger en mer precis information och stråldosen minskar betydligt jämfört med vanlig CT.

Vi har även utrustning för intrakardiellt ultraljud som framför allt används vid avvikande anatomi eller vid komplicerade transeptalpunktioner.

Vi som arbetar på kliniken har alla lång erfarenhet av ablationer och arytmisjukvård. Forskning och kvalitetsuppföljning är en mycket viktig del av vår verksamhet och vi rapporterar till det nationella ablationsregistret.

Vi har hittills tagit emot patienter från 14 olika landsting i Sverige.

Vidare tar vi emot patienter som har en privat sjukvårdsförsäkring eller som vill betala själva.

 

Specialistvårdsremisser kan skickas till:

Arytmi Center Stockholm
Sjukhusbacken 10
Södersjukhuset
118 83 Stockholm

Trots den omfattande investering som utrustningen ovan innebär har vi samma prisnivå som andra ablationscentra i Sverige.

På dessa sidor hittar du information om vilka indikationer vi arbetar efter samt praktisk information kring remisser, mottagning m.m. Det finns även ett avsnitt om olika ”abladeringsbara” arytmier som kan vara till nytta för läkare under utbildning och övrig sjukvårdspersonal.