Arrhythmia Center
Stockholm

AVNRT

AVNRT, AV-nodal återkopplingstakykardi, kännetecknas av en regelbunden smal QRS-takykardi där man vid oesophagusregistrering ser en kort RP-tid (vanligen mindre än 70 ms). Hjärtfrekvensen varierar vanligen mellan 150-220 slag per minut. Arytmin är av återkopplingstyp (sk. reentry) och beror på en elektrisk återkoppling mellan en snabb och en långsam bana i AV noden. Det är den långsamma banan som abladeras.

Exempel på information till patienten före ingreppet är:

  • Ingreppet innebär venös kateterisering
  • Vanligen behöver ingen medicinering ske efter ingreppet
  • Återgång i arbete/fysisk aktivitet kan ske efter 1-3 dagar beroende främst på eventuella obehag från ljumsken
  • Lyckandefrekvensen ligger omkring 95%
  • Det finns en liten risk (<1%) för skada på retledningssystemet med behov av pacemakerbehandling.
  • Uppföljning behövs oftast inte.
  • Risken för återfall är c:a 5% och är störst under de första tre månaderna efter ingreppet.