Arrhythmia Center
Stockholm

Svar på frågor om Arytmicenter

1. Hur många patienter har kliniken behandlat de senaste åren?
- Arytmicenter har sedan starten 2009 utfört knappt 3 000 ablationer varav ca 2 300 av dessa är flimmerablationer. Under 2015 utförde vi 347 flimmerablationer fördelat på två operatörer.
2. Vilka resultat kan kliniken uppvisa och vilka komplikationer har kliniken haft?
- Våra resultat finner du här. Som framgår av denna rapport var ca 80% av patienter med förmaksflimmer besvärsfria eller väsentligen förbättrade vid uppföljningen efter 6 månader. Vår komplikationsfrekvens ligger på ca 1% där den vanligaste komplikationen är blödning från insticksstället.
3. Hur ser säkerheten ut på kliniken?
- Vår klinik ligger på Södersjukhuset som är en av Sveriges största sjukhus med mycket kompetenta läkare inom alla områden. Det finns en hög beredskap dygnet runt att ta hand om eventuella problem som kan tillstöta efter en ablation.
4. Hur kommer Du att omhändertas efter ablationen?
- Efter en flimmerablation är det viktigt att det finns ett tryggt och säkert omhändertagande. Vi finns därför tillgängliga på telefon och mail mellan klockan 07 00 och 17 00 alla vardagar. Vi har ett väl utvecklat samarbete med alla läkare som remitterar till oss.