Arrhythmia Center
Stockholm

Om oss

Sedan ca 30 år har man kunnat behandla arytmier med så kallad ablation. En ablation innebär att området som orsakar arytmin elimineras. Metoden har revolutionerat hjärtsjukvården och tusentals patienter har blivit botade och fått förbättrad livskvalitet.

En stor utmaning för arytmisjukvården har varit att hitta metoder för att även behandla patienter med förmaksflimmer med ablation. Sedan drygt 15 år har dessa metoder utvecklats och idag är ablation en etablerad behandling även vid förmaksflimmer. Eftersom det finns mer än 300 000 patienter med förmaksflimmer i Sverige har inte utbyggnaden av ablationsbehandling skett i den takt som behövts. Därför öppnade Arytmi Center Stockholm i maj 2009.

Vårt mål är att kunna erbjuda patienter med arytmier en högkvalitativ vård med hög tillgänglighet. Vi har satsat på en kombination av en personalgrupp med hög kompetens och erfarenhet samt en satsning på den allra senaste tekniken. Vi finns på Södersjukhuset som har en hjärtverksamhet av mycket hög standard.

Sedan starten i maj 2009 har vi utfört mer än 3 000 ablationer varav drygt 2 200 är flimmerablationer vilket gör oss till en av de kliniker som gör flest ingrepp i Skandinavien. Vi behandlar patienter från hela landet - det enda du behöver är en specilistvårdremiss från ditt hemlandsting.

Arytmi Center Stockholm ägs till största delen av GHP som är ett svenskt sjukvårdsföretag med speciell inriktning på högspecialiserad vård.