Arrhythmia Center
Stockholm

Länkar

www.formaksflimmer.com
Här kan du hitta information om vad förmaksflimmer är och vilka typer av behandlingar som finns att tillgå.

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund
Patientförening som arbetar för att hjärtsjuka och lungsjuka personer ska kunna leva ett så bra liv som möjligt.

Hjärt- och Lungsjuka Länsförening i Stockholms län
Lokal patientförening för hjärtsjuka och lungsjuka personer i Stockholm.

Hjärt-Lungfonden
Organisation som stödjer forskning inom hjärt- och lungsjukdomar i Sverige.

Pacemakerinfo
Här finns värdefull information för Dig som har pacemaker men även bra information om övriga störningar av hjärtats rytm.

Vårdgarantin
Mycket bra information med frågor och svar om den nya lagen om Vårdgarantin.

Vårdgivarguiden i Stockholm
Här finns mer information om vårdgaranti och remissregler inom Stockholms Läns Landsting.

FASS för patienter
Här finns all information du behöver om dina läkemedel.

Södersjukhuset
Här hittar du information om vårt ”värdsjukhus”.

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård
Fakta om hjärtsjukdomar och vilket vetenskapligt stöd som finns för att behandla dessa.

Svenska Kateterablationsregistret
En sammanställning över produktion, komplikationer och i viss mån långtidsresultat från svenska ablationskliniker.

GHP
Information om GHP som driver Arytmi Center Stockholm liksom flera andra specialistkliniker i Sverige och utomlands.

Netdoktor
Information om förmaksflimmer, till vissa delar relevant trots att det skrevs för 12 år sedan.